Oltási igazolások fordítása 24 órán belül európai nyelvekre záradékkal!
2800ft
Fordítunk Kft. forditunk@forditunk.net forditunk@forditunk.net

Mit nevezünk Apostille-nek?

Az okiratok hitelesítése a fordításhoz fűzött közjegyzői záradékkal történik, amely készülhet magyar nyelven, két nyelven vagy csak az adott idegen nyelven.
Az Európai unió bizonyos országaiban előfordulhat, hogy az eredeti okiratot el kell látni Apostille pecséttel (Hágai pecsét) is.
A legtöbb dokumentum esetében idehaza ezt a Külügyminisztérium végzi, míg néhány céges okirat hitelességét az igazságügy minisztérium igazolja.
A egyezség értelmében az ilyen Apostille bélyegzővel ellátott iratokat a világ legtöbb országában hitelesnek fogadják el, a megállapodást csak néhány ország nem ratifikálta.
Az okiratok annak alapján, hogy mely állam hatóságai előtt kívánják őket felhasználni két csoportba sorolhatóak, így különbséget kell tenni az Apostille tanúsítvánnyal és a ’klasszikus’ miniszteri felülhitelesítéssel ellátandó okiratok között.
Lényeges, hogy az eljárás megindításához szükséges nyomtatványon minden okirat esetében egyértelműen jelezzék, hogy mely országban fogják felhasználni.

Apostille ügyintézést cégünk végzi.

MÉG TÖBB TUDNIVALÓ AZ APOSTILLE-RŐL

Még többet szeretne tudni a felülhitelesítésről?

Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja okiratonként 5500 Ft, a díj az okirat beadásakor, készpénzben fizetendő.

Az Apostille tanúsítványt 2008. szeptember 1-től Magyarországon az alábbi szervek állítanak ki:

  1. az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium,az igazságügyért felelős miniszter felügyelete alatt álló
    igazságügyi szakértői intézmények és a bíróságok által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében
  2. az Igazságügyi Minisztériuma közjegyzők által készített, illetve hitelesített okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (hivatkozás)
  3. más szervek által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A Külügyminisztérium eljárásrendjét az 1/2009. (I.9.) KüM rendeletszabályozza.

Apostille tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet külföldön átvesznek a magyar külképviseletek is, amennyiben a tanúsítvány kiállítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik (ld. fent). A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hatáskörébe tartozó okiratok benyújtásával kapcsolatos tájékoztató a Kamara honlapján található (ld. fent).

Minden egyéb tudnivaló erről ezen a linken található.

 

Önnek nem kell semmilyen hivatalos üggyel bajlódnia. Bízza ránk!
Kérjen részletes információt munkatársunktól!
Jogi szakfordítás profiktól. Válási és anyakönyvi iratok, vagyonnyilatkozatok stb. szakfordítása apostille ügyintézéssel.

Mobil: +36 30 7200 109
Email: forditunk@forditunk.net