Okiratok

A HITELESÍTÉS MENETE

OKIRATONKÉNT ELTÉRŐ

Az okiratok hitelesítésének menete az okiratot kiállító szervtől és a felhasználási országtól függően eltérő.

KIZÁRÓLAG MAGYAR

OKIRATOKAT HITELESÍTÜNK

Fontos, hogy magyar hitelesítésre kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított magyar okiratok kerülhetnek. A külföldön kiállított okiratokat magyar közjegyzői okiratként hitelesíteni lehet.

ÉRDEKLŐDJ A FELHASZNÁLÁSI ORSZÁGBAN

Ajánlatkérés előtt mindenképp érdeklődj a felhasználási ország hatóságánál (ahol az okiratot fel kívánod használni) hogy pontosan milyen hitelesítésre van szüksége és milyen típusú fordítást fogad el.

Leggyakrabban a következő okiratokkal találkozunk a hitelesítés során:

CÉGES OKIRATOK

 • Cégkivonat
 • Cégmásolat
 • Cégbizonyítvány
 • Társasági Szerződés
 • Alapító Okirat
 • Társasági Határozat
 • Részvénykönyv
 • Tagjegyzék
 • Bankszámla Igazolás
 • Számla

SZEMÉLYES OKIRATOK

 • Anyakönyvi Kivonat
 • Családi Állapot Igazolása
 • Erkölcsi Bizonyítvány
 • Érettségi Bizonyítvány
 • Leckekönyv
 • Diploma
 • Nyelvvizsga Bizonyítvány
 • Illetőségigazolás
 • Orvosi Igazolás
 • Útlevél

EGYÉB OKIRATOK

 • Tulajdoni Lap
 • Térképmásolat
 • Bírósági Jegyzőkönyv
 • Bírósági Határozat
 • Hatósági Határozat
 • Hatósági Jegyzőkönyv
 • Közjegyzői Okirat
 • Állatorosi Igazolás
 • Meghatalmazás
 • Rendőrségi Jegyzőkönyvek
Share This